Władze

ZARZĄD - PREZYDIUM RADY FEDERACJI

Przewodniczący:
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Wiceprzewodniczący z mocy statutu:
Jan Golba – Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
Wojciech Długoborski – Prezes Unii Miasteczek Polskich

Wiceprzewodniczący z wyboru:
Ryszard Bartoszewski – Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Andrzej Bojanowski – Prezes Związku Miast i Gmin Morskich
Błażej Konkol – Prezes Związku Gmin Pomorskich
Adam Markowski – Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich
Władysław Ortyl – Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Grzegorz Świetlik – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza
Jan Wieczorkowski – Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Robert Choma - Członek Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Sekretarz:
Zofia Oszacka – Sekretarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich 

Członkowie:
Jan Mołodecki – Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny
Józef Niewdana – Prezes Stowarzyszenia Gmin “Szansa Białej Przemszy”
Wacław Szarek – Członek Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 

PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura