Stanowiska i opinie

Strona główna » Działalność Federacji » Stanowiska i opinie
2015-09-02 Stanowisko na I Kongres Samorządów Terytorialnych RP – Obrona Terytorialna Kraju pobierz
2015-01-08 Apel Federacji RZGiP RP w sprawie umożliwienia wsparcia w ramach EFRR na lata 2014-2020 inwestycji związanych z budową infrastrukturą kultury o strategicznym znaczeniu pobierz
2013-16-14 Stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej. pobierz
2012-01-20 Stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych. pobierz
2009-03-11 Stanowisko Członków Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich w sprawie wprowadzenia zmian w nowej ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2005, Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), wyrażone podczas posiedzenia Zarządu w dniu 11 marca 2009 roku. pobierz
2008-10-10 Stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję "Zmiany klimatyczne - Nowe Prawo UE Zagrożenia dla rozwoju regionów w Polsce" pobierz
2008-02-13 Stanowiska Konferencji Regionalnej PSST. pobierz
2008-01-10 Stanowisko Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie konieczności pilnych reform dotyczących systemu ochrony zdrowia. pobierz
2008-01-10 Stanowisko Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie konieczności pilnego przeprowadzenia zmian w systemie oświaty. pobierz
2008-01-10 Stanowisko Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zasobów mieszkaniowych gmin, budownictwa mieszkań socjalnych. pobierz
2008-01-10
Stanowisko Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie systemu zagospodarowania przestrzennego w Polsce.  pobierz
2008-01-10 Wnioski dotyczące niezbędnych zmian w systemie oświaty. pobierz
2007-12-12 Stanowisko Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin" pobierz
2007-12-11 Stanowisko Konferencji Regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w sprawie zmiany niektórych przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym. pobierz
2007-12-05 Stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie Regionalnej Telewizji Publicznej i Radia. pobierz
2006-06-12 Stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów. pobierz
2005-12-16 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie skutków finansowych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. pobierz
2005-12-16 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie problemów związanych z wykorzystaniem pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
pobierz
2005-12-16 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie podjęcia działań umożliwiających realizowanie przez samorządy lokalne własnej polityki energetycznej określanej w "Założeniach do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". pobierz
2005-12-16 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
pobierz
2005-11-25 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie systemu uzgadniania kluczowych dla rozwoju regionu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. pobierz
2005-11-25 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie opłat za przejazd autostradami na terenie aglomeracji miejskich.
pobierz
2005-11-25
Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie realizacji rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty - "Pomoc materialna dla uczniów" pobierz
2005-11-25 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. pobierz
2004-12-14 Apel regionalnych związków i stowarzyszeń gmin, powiatów i województw do Marszałka Sejmu RP. pobierz
2004-05-06 Pismo do Ministra SWiA pobierz 
2002-02-02 List otwarty FZGiP RP w związku z działaniami Rządu zmierzającymi do usunięcia jej z grona członków strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

pobierz 

PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura