Publikacje

Publikacje Federacji

Wydawnictwa Książkowe

Tytuł Data Pobierz
Informator inwestycyjny 2003
Młodzi Polacy o integracji europejskiej 2002
Almanach środków pomocowych Unii Europejskiej  31.12.2002  
Strategie rozwoju województw 2001
 Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych  31.12.2000  
 Bezpieczna gmina, powiat, województwo
26.06.2000
 Ochrona środowiska - Inwestycje samorządów terytorialnych. Czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia, nowe technologie.  31.12.2000  
 Ochrona środowiska - Szanse u wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku  31.12.2000  
 Ochrona środowiska - Ekorozwój w gminie - Racjonalna gospodarka energetyczna  20.06.2000  
 Ochrona środowiska - Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych  29.11.2000  
 Biuletyn prawa miejscowego. Nr 1/1999  28.02.1999  
 Edukacja w gminie, powiecie i województwie  31.12.1999  
 Polska w Nato. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa  1999  
 I Forum turystyki i sportu samorządów terytorialnych  16-17.04.1999  
 Energetyka. Zadania gmin, powiatów i województw.  1999  
 Biuletyn prawa miejscowego. Wydanie specjalne: Związki komunalne  30.06.1998  
 Forum regionów Rzeczpospolitej  20.04.1998  
 Reforma edukacji 1999  31.12.1998  
 Reforma administracji publicznej. Ustawy o samorządzie powiatowym; o samorządzie województwa; o administracji rządowej w województwie z omówieniem  31.12.1998  
 Decentralizacja finansów publicznych. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 o finansach publicznych z omówienie   31.12.1998  
 Kongres samorządów terytorialnych RP 31.12.1998  
 Forum regionów Rzeczypospolitej  20.08.1998  
 Reforma służby zdrowia 1999  1998  
 Decentralizacja finansów publicznych. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 o finansach publicznych z omówieniem  1998  
 Biuletyn prawa miejscowego. Wydanie specjalne: Usługi komunalne - wzorcowe rozwiązania prawa miejscowego  12.1998  

 

Czasopisma

Gazeta gmin, powiatów i województw RP  nr 1/2003 - grudzień
  2001 wydanie specjalne: Ekologia
  2001 wydanie specjalne: Mieszkalnictwo
  2001 wydanie specjalne: Sport i turystyka
  2000 wydanie specjalne: Ekologia - czysta woda, ścieki
  2000 wydanie specjalne: Ekologia - odpady
  2000 wydanie specjalne: Turystyka i sport
  nr 3/2000 - październik
  nr 2/2000 - maj
  nr 1/2000 - marzec
 Gazeta województw RP nr 2/1999 - kwiecień
  nr 1/1999 - styczeń
  nr 2/1998 - czerwiec
  nr 1/1998 - kwiecień
 Gazeta powiatów RP nr 3/1999 - marzec
  nr 2/1998 - grudzień
  nr 1/1998 - maj
  dodatek specjalny: I Forum Turystyki i Sportu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura