Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Federacja przyznała tytuły Człowieka Roku 2015
Federacja przyznała tytuły Człowieka Roku 2015
11.03.2016


Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP podczas posiedzenia 14 stycznia 2016 r. przyjęła uchwały o przyznaniu tytułów Człowika Roku. Laureatami zostali b. premierzy Jan Olszewski oraz Jan Krzysztof Bielecki.

Obaj Laureaci wyróżnienie w 25. rocznicę sprawowania funkcji Premiera RP. Janowi Olszewskiemu wyróżnienie przyznano w uznaniu działalności publicznej na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, działań na rzecz integracji Polski z NATO i Wspólnotami Europejskimi, budowy demokracji, obrony praw człowieka, niezłomnej postawy w opozycji przedsierpniowej oraz w czasach „Solidarności”. Jan Krzysztof Bielecki otrzymał tytuł w uznaniudziałalności publicznej na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, przeprowadzenia reform gospodarczych kraju,działań na rzecz budowy demokracji w czasach „Solidarności”.

Uroczustość wręczenia tytułów odbyła się 10 marca 2016 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

------

Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polityk, adwokat i publicysta; poseł na Sejm I, III i IV kadencji; twórca i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz Ruchu Odbudowy Polski; członek Trybunału Stanu (2005-2006); doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego; premier Polski w latach 1991-1992; Kawaler Orderu Orła Białego; w 2008 r. uhonorowany Medalem Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresie PRL; członek zespołu redakcyjnego tygodnika „Po prostu” w latach 1956-1957, gdzie wzywał do rehabilitacji żołnierzy Armii Krajowej; inicjator, współautor i sygnatariusz Listu 59 – protestu przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL (1975); doradca Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”; oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; członek Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie (1991).


Jan Krzysztof Bielecki (ur. 3 maja 1951 w Bydgoszczy) – polityk, ekonomista; premier Polski w 1991 r.; członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą w latach 1992–1993; poseł na Sejm I i X kadencji; prezes zarządu Banku Pekao (2003-2010); Kawaler Orderu Orła Białego; założyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego;  jeden z ekspertów „Solidarności”; założyciel spółdzielni Doradca, zatrudniającej m.in. represjonowanych za PRL działaczy opozycji; dyrektor i przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie; przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Donaldzie Tusku; uhonorowany Odznaką Honorową Bene Merito (2010); laureat Nagrody Kisiela (1991). 


 Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura