Logotyp

Na logotyp Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP skłądają się znak graficzny oraz podpis. Podpis stanowi integralną część logotypu i nie moze być usuwany ani modyfikowany.

Logotyp występuje w 2 wariantach - pionowym (podpis pod znakiem graficznym) oraz poziomym (napis po prawej stronie znaku graficznego) - które używane mogą być w zależności od zapotrzebowania.

Logotyp funkcjonuje również w wersji monochromatycznej, odcienach szarości oraz w negatywie, które mogą być używane w przypadkach innych niż druk w kolorze.

Stosując logotyp Federacji należy zachować obszar ochronny.

Pobierz zestaw logotypów

Stosowana kolorystyka

PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura