Konferencje i spotkania

Strona główna » Działalność Federacji » Konferencje i spotkania

Federacja jest organizatorem licznych spotkań i konferencji skierowanych do samorządów.

Nazwa Konferencji

Data Konferencji

Relacja

Program

I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji 23.04.2015 przejdź pobierz
IX Forum Energia w Gminie 25.03.2015 przejdź pobierz
Forum Turystyki Ekologicznej 06.02.2015 przejdź pobierz
Forum SOSEXPO 2015 4.02.2015 przejdź pobierz

Seminarium nt. elektromobilności i zrównoważonego rozwoju z udziałem Louisa Palmera

30.01.2015 przejdź pobierz
Debata o współpracy polsko-słowackiej 05.12.2014 przejdź pobierz
Forum Współpracy Międzynarodowej w Krakowie 17.10.2014 przejdź pobierz
Senat RP w 15 lecie reformy samorządowej 30.06.2014 przejdź pobierz
VIII edycja Forum Energia w Gminie 16.06.2014 przejdź pobierz
Zapraszamy na konferencję "Elektromobilność oraz Odnawialne Źródła Energii w obszarach turystycznych” 26.06.2014 przejdź pobierz
Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2014 5.02.2014 przejdź pobierz
Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST 13.11.2014 przejdź pobierz
Współpraca samorządów w obszarze kultury 20.11.2013 przejdź pobierz
Współpraca w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej 5.11.2013 przejdź pobierz
Rola telewizji w regionach 17.06.2013 przejdź pobierz
Forum OZE: Energia w Gminie "Energia i Środowisko" 11.04.2013 przejdź pobierz
II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa 21.03.2013 przejdź pobierz
Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom 15.02.2013 przejdź pobierz
Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów 25.04.2012 przejdź pobierz
Europa w sercu Małopolski, Małopolska w sercu Europy 25.10.2011 przejdź pobierz
II Ogólnopolski Kongres Regionów 10.05.2011 przejdź pobierz
I Ogólnopolska Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów, Sejmików  20.04.2011 przejdź pobierz
II Forum OZE "Energia Gospodarka Środowisko" 11.04.2011 przejdź pobierz
Gospodarka Cieplna w Gminie - ochrona powietrza w Małopolsce 21.03.2011 przejdź pobierz
Ochrona przed powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły 7.03.2011 przejdź pobierz
Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce 6.10.2010 przejdź  pobierz
Ogólnopolski Kongres Regionów 19.05.2010 przejdź  pobierz
III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich 10.05.2010  przejdź  pobierz
Małopolska Liga Małych Mistrzów
8.04.2010 przejdź pobierz
VII Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich 7.12.2009 przejdź  pobierz
Konferencja "Jaka Polska w jakiej Unii Europejskiej?" 24.11.2009  przejdź  pobierz
W drodze do euro - fakty i mity. Doświadczenia Słowacji.  13.10.2009 przejdź  pobierz
Konferencja "Samorząd i Geologia"  14.05.2009
przejdź  pobierz
VIII Konferencja: Bezpieczna Gmina, Bezpieczna  21.04.2009 przejdź  pobierz
II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich  8.04.2009 przejdź  pobierz
Euro 2012 Inwestycje Infrastrukturalne  26.11.2008 przejdź  pobierz
Konferencja "Fundusze UE i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"  24.11.2008 przejdź  pobierz
VI Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich
17.11.2008 przejdź  pobierz
Zmiany Klimatyczne - Nowe Prawo UE  29.10.2008 przejdź  pobierz
Żeglowna Wisła w Małopolsce  17.10.2008 przejdź  pobierz
10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego  10.10.2008 przejdź  pobierz
VI Ogólnopolska Konferencja Samorządowa  2.07.2008 przejdź pobierz
VII Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły  9.06.2008 przejdź  pobierz
I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich  28.03.2008 przejdź  pobierz
V Ogólnopolska Konferencja Samorządowa. Samorząd i Geologia   26.02.2008 przejdź  pobierz
V Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich
13.12.2007 przejdź  pobierz
IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa  12.12.2007 przejdź  pobierz
I Małopolska Konferencja. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w Małopolsce  19.11.2007 przejdź  pobierz
Krakowski Obszar Metropolitalny  20.09.2007 przejdź  pobierz
Konferencja Odnawialna Energia  15.06.2007 przejdź
pobierz
III Ogólnopolska Konferencja Samorządowa  13.06.2007 przejdź  pobierz
II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa  17.05.2007 przejdź  pobierz
Małopolska Konferencja Samorządowa. Strefy Gospodarcze i Parki Technologiczne szansą rozwoju Małopolski. 
12.04.2007     przejdź  pobierz
II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa. Finanse i Bankowość Elektroniczna dla Samorządków 8.03.2007 przejdź  pobierz
I Ogólnopolska Konferencja Samorządowa  24.01.2007 przejdź  pobierz
Współdziałanie Samorządów w Ochronie Zdrowia  2.01.2007 przejdź  pobierz
Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013  11.12.2006 przejdź  pobierz
Małopolska w Europie  29.06.2006 przejdź  pobierz
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa - Ochrona Środowiska 2007-2013  12.06.2006 przejdź  pobierz
Otwarte umysły. Otwarta unia.
 27.04.2006 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja. Publiczna Telewizja Regionalna w Polsce   22.04.2006 przejdź pobierz
Infratech 2006   24.02.2006 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa. Infrastruktura Drogowa i Budownictwo    19.12.2005 przejdź pobierz
III Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich   2.12.2005 przejdź pobierz
Konferencja. Nowe Dotacje dla Samorządów  3.11.2005 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja. VI Forum "Turystyka i Kultura"   13.06.2005 przejdź pobierz
Pierwszy Rok Polski w Unii Europejskiej. II Małopolski Zlot Szkolnych Klubów    28.04.2005 przejdź pobierz
Konferencja Samorządowa. Wieś @ktywna  25.04.2005
przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa. Nowe technologie i źródła finansowania    31.03.2005 przejdź pobierz
I Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich    17.12.2004 przejdź pobierz
Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej   14.12.2004 przejdź pobierz
Fundusze Unii Europejskiej w działalności samorządów, gmin, powiatów i województw   10.12.2004 przejdź pobierz
V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce   22.06.2004 przejdź pobierz
Edukacja - Jedna Europa wiele systemów   18.06.2004 przejdź pobierz
Małopolska w Unii Europejskiej
 28.11.2003 przejdź pobierz
IV Forum Turystyki  3.06.2003 przejdź pobierz
Ochrona Środowiska Naturalnego. Szanse i zobowiązania Polski - dostosowanie do standardów UE   19.05.2003 przejdź pobierz
Finansowanie Inwestycji Komunalnych z Funduszy Unii Europejskiej
 10.12.2002 przejdź pobierz
II Ogólnopolska Konferencja. Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo  24.06.2002 przejdź pobierz
Zagrożenie powodziowe gmin i powiatów Polski południowej 27.03.2002
przejdź pobierz
Rozwój telekomunikacji i mediów w gminach, powiatach i województwach  12.07.2001 przejdź pobierz
Bezrobocie w gminie, powiecie, województwie   18.06.2001 przejdź pobierz
Reforma Ochrony Zdrowia po 2 latach  11.06.2001 przejdź pobierz
II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Regionalnych RP   18.05.2001 przejdź pobierz
V Ogólnopolska Konferencja. Ochrona Środowiska - szanse i wyzwania dla samorządów   18.12.2000 przejdź pobierz
IV Ogólnopolska Konferencja. Ochrona Środowiska - pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych   29.11.2000 przejdź pobierz
III Ogólnopolska Konferencja. Ochrona Środowiska - inwestycje samorządów terytorialnych   18.10.2000 przejdź pobierz
II Ogólnopolska Konferencja. Ochrona Środowiska - działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejską   27.09.2000 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja. Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo   26.06.2000 przejdź pobierz
II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Regionalnych RP   12.05.2000 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja. Strategie Rozwoju Województw Ściany Wschodniej, Małopolski i Śląska   26.04.2000 przejdź pobierz
Wspieranie rozwoju ziem górskich i górzystych w Polsce   19.04.2000 przejdź pobierz
Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską   21.02.2000 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja. Standardy Etyczne Radnych i Działaczy Samorządowych   14.02.2000 przejdź pobierz
Rozwój Transportu w Małopolsce   20.12.1999 przejdź pobierz
Ogólnopolska Konferencja. Energetyka   10.12.1999 przejdź pobierz
Małopolska Obszar Ekologicznie Chroniony  6.12.1999 przejdź pobierz
Polska w NATO. Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa   17.03.1999 przejdź pobierz
I Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw   7.12.1998 przejdź pobierz
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura