Działalność Federacji

Strona główna » Działalność Federacji

Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Federacja jest organizatorem licznych spotkań przedstawicieli gmin, powiatów i województw z całego kraju, na których omawiana jest problematyka działalności samorządów lokalnych na płaszczyŸnie prawa, ekonomii, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, polityki regionalnej, przepływu informacji, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, etc. Informacje o bieżących wydarzeniach są dostępne w zakładce Aktualności.

Konferencje i spotkania

Uchwały

Stanowiska i opinie

Realizowane projekty

Patronaty honorowe 

Konsultacje

Człowiek Roku

Publikacje

Kalendarz

PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura